Gå tillbaka till artikeldetaljer Författarpresentationer

Författarpresentationer

Johannes Brusila är professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Finlands svenskspråkiga befolknings musikliv är att av hans specialområden, han har bl.a. skrivit flera vetenskapliga publikationer i området och lett forskningsprojektet ”Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik: Finlandssvensk musikkultur som fallstudie” samt medverkat i projektet ”Finlandssvenskhet framställd genom musik”.

FD Kaj Ahlsved är post-doc forskare affilierad med Forskningsföreningen Suoni rf och gästforskare vid Åbo Akademi i ämnet musikvetenskap. För närvarande är han engagerad i Suonis forskningsprojekt “Musikforskare i samhället: Aktivistisk musikforskning för främjande av social rättvisa” med ett eget delprojekt där han studerar idrottsföreningars sång- och musikkultur ur ett jämlikhets- och medborgarperspektiv. Han erhöll våren 2021 Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Bernadottestipendium och kommer från hösten att bedriva sin forskning vid Umeå universitets institution för kultur- och medievetenskaper.

Please read our new privacy policy I accept