Gå tillbaka till artikeldetaljer Källor

Källor

Från knutdans till spelmansstämma. Spelmansmusiken under 100 år
Särtryck ur Musik – sång – fest 1891–1991. De finlandssvenska sångfesterna som kulturföreteelse och impulsgivare. 1991. Red. Mao Lindholm. Finlands svenska sång- och musikförbund.

Pärtfiol och blänkande harmonika. De österbottniska spelmännens instrument 1850–1930
Ur Folk och musik 1994. Red. Ann-Mari Häggman. Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 15. Vasa.

Oscar Rancken och österbottningarna
Ur Oscar Rancken – Pedagog och samlare, folklivsvetare och historiker. Red. Carsten Bregenhöj. Meddelanden från Folkkultursarkivet nr 18. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2001.

Sångerna som gav finlandssvensk identitet
Ur Folk och musik 1996. Folk och musik i förändring. Red. Ann-Mari Häggman. Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 22. Vasa.

En åboländsk balladsångerska och forskningen
Särtryck ur Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2011. Utgiven av Maj Reinhammar. Annales Academiae Regiae Gustavi Adolphi.

Finlandssvenska amerikaemigranters musik.
Ur Musik, möten, mångfald. 2001. Red. Susanne Österlund-Pötsch. NNF Publications 8. Åbo.

Please read our new privacy policy I accept