Gå tillbaka till artikeldetaljer Författarpresentationer

Författarpresentationer

Magnus Gustafsson är filosofie doktor i musikvetenskap och har under många år bedrivit forskning kring olika vis- och låttyper inom svensk och nordisk folkmusik. Han är en av grundarna till bl.a. Smålands musikarkiv, Korrö Folkmusikfestival och Folkmusikföreningen Valshuset. Gustafsson har och har haft en rad styrelse- och sakkunniguppdrag vid bl.a. Statens Musikverk, Nordiska Ministerrådet, Nordisk Kulturfond, Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden. Han är riksspelman och medlem i grupperna Daahl, Sågskära och Höök. Magnus Gustafsson sitter på stol nr 15 i Smålands akademi och har tidigare varit vice vd för den regionala institutionen Musik i Syd.

Lauri Oino är filosofie magister och arbetar som utvecklingschef vid Folkmusikinstitutet i Kaustby. Han är också ordförande för Kaustisen Näppärit r.f. och nybörjare som Kaustbyfiolspelman. Han spelar på en fiol byggd av mästerspelmannen Jonas Borgmästars från Esse.

FD Helen Rossil är utbildad i tyska, danska och musikvetenskap vid Københavns Universitet. Därtill har hon mångårig erfarenhet som ensemblesångerska. 2022 disputerade hon vid Uppsala universitet med sin doktorsavhandling om folklig psalmsång i Danmark.

FD Outi Valo jobbar som ansvarig arkivarie vid folkmusikinstitutet i Kaustby. Hon bedriver även postdoktoral forskning på halvtid finansierad av Finska Kulturfondens fond för Mellersta-Österbotten (Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto). Valos doktorsavhandling granskades vid Fakulteten för informationsteknologi och kommunikation vid Tammerfors universitet i mars 2022.

Ingrid Åkesson är musiketnolog och sångforskare med skandinaviska vokala traditioner som huvudinriktning. Hon arbetade vid Svenskt visarkiv fram till sin pension 2019. 2008 disputerade hon i musikvetenskap. Hennes forskning omfattar bland annat aspekter på kreativitet i traditionen, musikalisk framställning, presentativt kontra deltagande musicerande samt genusapekter. Åkesson har publicerat böcker och artiklar, var tidigare huvudredaktör för Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift samt är engagerad i internationella forskarnätverk.