Gå tillbaka till artikeldetaljer Förord

Förord

Årets nummer av nättidskriften Folk och musik innehåller artiklar av föreläsare på webbinariet ”Folkviseforskningen i Norden idag och dess koppling till det svenska Finland” som arrangerades av SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut den 4 november 2021. Ända sedan Finlands svenska folkmusikinstitut grundades 1978 har det arrangerats seminarier som behandlat folkmusik, folkdans eller insamling och arkivering av folkmusik och -dans.

Redaktionen för Folk och musik strävar efter att även i fortsättningen publicera omarbetade föredrag i artikelform. På det här sättet får en större läsarkrets möjlighet att ta del av innehållet i folkmusikinstitutets seminarier. I föreliggande nummer presenterar Ingrid Åkesson ett ämne som hon som ansedd och meriterad balladforskare är väl förtrogen med. I sin artikel ”Födslar, blöjor och barnamord. Om sångares förhandlingar av typöverskridande narrativa motiv i ballader” frågar sig Åkesson vilka historier som egentligen berättas av de balladsångare som hittas i arkivens samlingar och i text- och melodiutgåvor. Helen Rossils artikel ”Salmesong och salmebog i folkelig dansk tradition” bygger på hennes doktorsavhandling, framlagd vid vid Uppsala universitet 7.5.2022. I ”Något om valsen” ger Magnus Gustafsson en överblick över valsens historia ur ett folkmusikaliskt perspektiv.

Numret innehåller också en intervju med Désirée Saarela-Portin där hon berättar om det nygrundade LaFo folkmusikcenter i Lappfjärd samt en presentation av hur fiolspelstraditionen i Kaustby tagit sig in på Unescos lista över immateriellt kulturarv. Numret innehåller även en översättning av Outi Valos inledningsanförande, som hon höll den 11 mars 2022 vid Tammerfors universitet då hon framlade sin doktorsavhandling om folkmusikforskaren Erkki Ala-Könnis insamlargärningar sett ur ett ideologiskt och nationellt perspektiv.

Niklas Nyqvist

producent