Gå tillbaka till artikeldetaljer Författarpresentationer

Författarpresentationer

Alf Arvidsson, senior professor i etnologi, Umeå universitet. Han har publicerat en mängd artiklar främst om musik, berättande, kulturpolitik och kulturteori samt skrivit och/eller redigerat ett 20-tal monografier och antologier. Av nyare verk kan nämnas: Kulturanalys och metakultur (2022), (tillsammans med Katarzyna Wolanik Boström) Det berättas...! (2022), Spaningar i kultursektorn (antologi, 2019), Musik, identitet och plats (2016).

FD Johanna Björkholm doktorerade år 2011 med en avhandling om immateriellt kulturarv med folkmusik som exempel. Hon arbetar som projektledare, sedan 2017 med olika temata kring immateriellt kulturarv och tryggande. Björkholm deltar aktivt i ett flertal finländska och nordisk-baltiska nätverk om immateriellt kulturarv. Ett av hennes stora fritidsintressen är folkmusik och gehörsspel.

Tom Forsman är född och bosatt i Närpes. Han har studerat musik bl.a vid Bollnäs Folkhögskola samt medie- och kommunikationsvetenskap och sociologi vid Södertörns högskola och statsvetenskap vid Stockholms universitet. Han har jobbat som journalist på Vasabladet sedan 2001, för närvarande är han tjänstledig för att jobba med projektet Folkmusik i Sydösterbotten. Han har sysslat med musik i hela sitt liv inom många olika genrer, och är gitarrist i folkmusiktrion I Fäälan.

Daniel Fredriksson är universitetslektor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna. Efter avhandlingsprojektet om musik- och kulturpolitik i Dalarna så har han i flera mindre forskningsprojekt undersökt musik i relation till bland annat integration, teater, genre och liveness. Han är intresserad av gränslandet mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning, och är verksam som musiker inom vitt skilda genrer från folkmusik till extreme metal. Han driver tillsammans med forskarna Toivo Burlin och Totte Mattsson ett vr-finansierat forskningsprojekt om Carl Jularbo, dragspel, och musikgenren gammeldans.

Marlene Hugoson är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala, där hon arbetar med kunskapsspridning och bland annat svarar på frågor från media, forskare och en intresserad allmänhet − om folkminnen och institutets arkivsamlingar.

Rauno Nieminen är doktor i musik, instrumentbyggarmästare, formgivare, lärare i hand- och konstindustri, författare av fackböcker, konstnär, forskare och musiker. Han spelar kantele, stråkharpa, blåsinstrument, slagverk, gitarr, mandolin och lyra. Han har gett ut åtskilliga, böcker, skivor och artiklar.