Gå tillbaka till artikeldetaljer Författarpresentationer

Författarpresentationer

Anneli Asplund har studerat vid Helsingfors universitet med folkloristik som huvudämne (FL 1997). Fram till sin pensionering arbetade hon vid (Suomalaisen kirjallisuuden seura) Finska litteratursällskapets folkdiktsarkiv som forskare och specialforskare och senast 1991–2002 som chef för ljudarkivet. Hon har även verkat som lärare vid Sibelius-Akademins ämnesgrupp i folkvisans och folkmusikens historia. Hon har publicerat åtskilliga verk, artiklar och skivor inom den finländska folkmusikens olika områden. Hennes huvudverk är den 930 sidor långa Balladeja ja arkiveisuja (1994) som är en materialsamling och utredning om de finskspråkiga balladerna och deras internationella bakgrund. Utöver de i Finland genomförda fältinsamlingsresorna kan även nämnas fältresorna till Ingermanland och Vienan Karjala på 1990-talet, då det ännu var möjligt att intervjua invånare med finska anor i dessa trakter, innan gränserna stängdes.

Johannes Brusila är professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Till hans specialintressen hör bland annat musiketnologi och kulturanalytiskt inriktad musikforskning. Han har även jobbat som föreståndare för Sibeliusmuseum. Under den senaste tiden har han framför allt fokuserat på finlandssvensk musik bl.a. i projekten Digitaliseringen inverkan på minoritetsmusik: Finlandssvensk musikkultur som fallstudie och Finlandssvenskhet framställd genom musik.

Daniel Fredriksson är universitetslektor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna. Efter avhandlingsprojektet om musik- och kulturpolitik i Dalarna så har han i flera mindre forskningsprojekt undersökt musik i relation till bland annat integration, arkiv och kulturarv samt genre och liveness. Han är intresserad av gränslandet mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning, och är verksam som musiker inom vitt skilda genrer från folkmusik till extreme metal. Han driver tillsammans med forskarna Toivo Burlin och Totte Mattsson ett vr-finansierat forskningsprojekt om Carl Jularbo, dragspel, och musikgenren gammeldans.

Henrik Fürst är docent i sociologi och pedagogik samt verkar som universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Han har publicerat texter om folkhögskolans historia, dess roll i kulturen och de bedömningspraktiker som förekommer inom denna skolform. Dessutom har han publicerat flera verk som undersöker hur kulturutövares karriärer formar sig utifrån olika strukturella förutsättningar, livsförlopp samt bedömnings- och matchningsprocesser. Hans publikationer inkluderar Debutant! Vägar till skönlitterär debut och ett särskilt uppmärksammat mottagande (2019), Arrival to a Fictional Total Institution: The Swedish Folk High School as a Liminal Space in Literature (2022), och tillsammans med Erik Nylander, The Value of Art Education: Cultural Engagements at the Swedish Folk High Schools (2023).

FM Martin Nybacka utexaminerades från Åbo Akademi år 2023 med sin avhandling om instrumentet esseharpan. Han har en musikpedagog-examen från Yrkeshögskolan Novia, där han kombinerade sitt intresse av både praktiskt musicerande och pedagogik. Han arbetar numera som pedagog, utövande musiker inom olika genrer och som projektanställd i Jakobstadsregionen. Nybacka engagerar sig på ett brett sätt inom musik- och kulturbranschen.

Erik Nylander är Biträd. Professor i Pedagogik vid Linköpings Universitet. Hans avhandling ”Skolning i jazz” (2014) handlade om de svenska folkhögskolornas musikprogram och hur de fått stor betydelse för återväxten inom svenskt musikliv. Utöver intresset för musik- och kultursociologi har Nylander också ägnat sig åt utbildningssociologi och vetenskapssociologi. Just nu leder han ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet om den svenska folkhögskolans historiska framväxt och dess institutionella metamorfoser betitlat: Folkhögskolan som samtidsspegel. Sociologiska perspektiv på folkhögskolans programutbud 1868-2018.

Albin Ramadani Åslund kommer ursprungligen från Västgötaslätten men är idag bosatt i Falun efter att ha studerat vid Högskolan Dalarna. Med magisterexamen inom audiovisuella studier erlagd 2023 är Albin idag aktuell med sin första artikel för Folk och Musik. Det livslånga intresset för historia och kultur har varit hans röda tråd genom studietiden och har därefter förädlats till en nyfikenhet för hur historia brukas och återbrukas i den moderna världens uttryck. Detta utforskar han även i diverse konstnärliga projekt och tillsammans med gruppen Futharka producerar han ett ljuddrama med rötter i de fornnordiska sagorna.