Gå tillbaka till artikeldetaljer Inledning

Inledning

Välkommen till det andra numret av nättidskriften Folk och musik!

Det första numret av Folk och musik i digitalt format publicerades för ett år sedan och det har varit glädjande att se den positiva respons som numret har mottagit. Det är tydligt att Folk och musik fyller sin plats på folkmusikfältet med ämnen som berör både en folkmusikintresserad och en allmänt kulturintresserad läsarskara.

Årets nummer lyfter fram både välkända och mindre kända teman. Wictor Johansson berättar om danslaget Skäran som under början och mitten av 1900-talet var en del av den kommunistiska rörelsen i Sverige. Läsaren får en inblick i hur folkdansen och -musiken kunde få olika ideologisk innebörd, beroende på i vilket sammanhang och av vilka utövare den framfördes.

Gunnar Ternhag och Dan Lundberg lyfter i sin artikel fram Karl Tiréns insamling av samisk jojk i början av 1900-talet. Insamlingsprojektet är ett av de största som gjorts när det gäller samisk jojk i Sverige. Samlingen är unik också för att den fortfarande i dag är utspridd i olika arkiv och därför en utmaning för forskare att arbeta med. Märta Ramsten skriver om skillingtrycken i Sverige och deras roll i det svenska samhället på 1800-talet då produktionen av skillingtryck var som störst. Skillingtrycksvisorna fungerade både som underhållning och nyhetsförmedlare och texterna skulle sjungas till en melodi som man själv tyckte passade.

I sektionen Aktuella arkivprojekt får läsaren en inblick i vad som pågått bakom kulisserna i olika nordiska arkiv. Pia Lindholm presenterar arbetet bakom förnyelsen av webbutgåvan för Finlands svenska folkdiktning på Svenska litteratursällskapet i Finlands webbsida, och Hans-Hinrich Thedens beskriver arbetet med att försöka skapa en gemensam databas för folkmusik som arkiverats vid NRK (Norsk rikskringkasting) och Norges Nasjonalbibliotek. Astrid Nora Ressem berättar om hur man arbetar med att bevara och förvara skillingtryck samt göra dem tillgängliga för allmänheten i Norges Nasjonalbibliotek.

Alla texter i detta nummer, förutom Wictor Johanssons artikel, är baserade på föredrag och presentationer som hölls vid det seminarium som Nordiskt nätverk för folkmusikforskning och -dokumentation (NOFF) arrangerade i Vasa hösten 2018, med Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut som värd.

Jag vill ännu uppmana intresserade skribenter att skicka in texter till följande nummer av Folk och musik som utkommer i januari 2021. Vi utlyser Call for Papers 7 februari.

Vasa, januari 2020

Annika Richard, huvudredaktör, SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut

Please read our new privacy policy I accept