Gå tillbaka till artikeldetaljer Författarpresentationer

Författarpresentationer

Wictor Johansson är musiketnolog och arbetar som forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv i Stockholm där han är ansvarig för arkivets audiovisuella samlingar. Han bidrar också regelbundet med artiklar om dragspelets kulturhistoria i tidningen Dragspelsnytt. Åren 2018−2019 har Johansson vid Svenskt visarkiv bedrivit ett insamlings- och dokumentationsarbete om folkdanslaget Skäran. Artikeln i detta nummer är hans första arbete som behandlar folkmusik i relation till politiska ideologier. Wictor Johansson är även verksam som musiker och har tidigare arbetat som journalist.

Pia Lindholm är filosofie magister och arbetar som arkivarie vid Svenska litteratursällskapets arkiv, vid avdelningen Kundbetjäning och publikarbete. Digitaliseringen av Finlands svenska folkdiktning upptar en stor del av hennes tid, men hon arbetar också med bl.a. arkivpedagogik, insamling och att lyfta fram arkivet på sociala medier.

Dan Lundberg är chef för Arkiv- och biblioteksavdelningen vid Statens musikverk i Sverige. Han är docent i musikvetenskap vid Stockholms universitet och vid Åbo Akademi. Lundbergs huvudsakliga forskningsfält rör frågor om musik, identitet, kulturarv och ideologi samt svensk och europeisk folkmusik ur ett musiketnologiskt perspektiv.

Märta Ramsten är docent i musikvetenskap, f.d. chef för Svenskt visarkiv och en av Sveriges ledande musiketnologer. Hennes produktion av artiklar, skrifter och fonogram rör främst folkliga musiktraditioner. Ramsten är ledamot av Kungl. Musikaliska akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i Uppsala.

Astrid Nora Ressem er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket (NB) i Oslo. Hun har initiert NBs arbeid med skillingstrykk og er leder for skillingstrykkprosjektet. Tidligere har hun arbeidet ved Norsk visearkiv og vært redaktør for firebindsverket Norske middelalderballader − Melodier (2011–2016). Ressem har skrevet flere artikler om skillingstrykk, ballader og slagere, er medredaktør for bøkene Olea Cröger: Lilja bære blomster i enge (2004) og Ballader og blue Hawaii (2005) og har vært redaktør for Norsk Folkemusikklags skrifter. Hun er cand.philol. i musikkvitenskap fra Universitet i Oslo.

Gunnar Ternhag är professor em. i musikvetenskap från Stockholms universitet och musiketnolog med arbeten inom vokal och instrumental folkmusik i Sverige och Norden. Han har också skrivit om tonsättaren Hugo Alfvéns verk. Ternhag är ledamot av Kungl. Musikaliska akademien och av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur samt korresponderande medlem av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Hans-Hinrich Thedens er tilsatt som forskningsbibliotekar ved musikkseksjonen på den norske Nasjonalbibliotek der han bestyrer folkemusikkarkivets lyd- og videosamling. Han studerte musikkvitenskap og antropologi ved Universitetet i Hamburg og tok sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo med en avhandling om hardingfelespelmannen Salve Austenå.

Please read our new privacy policy I accept