[1]
Brusila, J. 2021. Ann-Mari Häggman 80: En intervju om forskning, förvaltning och förändring inom finlandssvensk folkmusik. Folk och musik. (juni 2021). DOI:https://doi.org/10.33343/fom.109199.