[1]
Åkesson, I. 2022. Födslar, blöjor och barnamord: Om sångares förhandlingar av typöverskridande narrativa motiv i ballader. Folk och musik. (maj 2022). DOI:https://doi.org/10.33343/fom.112483.