[1]
Björkholm, J. 2023. Tryggande av immateriellt kulturarv och lokal tradition. Folkmusik och -dans i Österbotten som exempel. Folk och musik. (maj 2023). DOI:https://doi.org/10.33343/fom.130077.