[1]
Arvidsson, A. 2023. Folkmusikens genredynamik - representation och nyproduktion i historiskt perspektiv. Folk och musik. (maj 2023). DOI:https://doi.org/10.33343/fom.130111.