[1]
Nieminen, R. 2023. Recension: Langeleiken – heile Noregs instrument: Bjørn Aksdal och Elisabeth Kvaern, Institutet for sammenlignende kulturforskning Novus forlag, Oslo 2021. Folk och musik. (maj 2023). DOI:https://doi.org/10.33343/fom.130168.