[1]
Nybacka, M. och Brusila, J. 2024. Esseharpan – ett unikt folkmusikinstrument i förändring. Folk och musik. (maj 2024). DOI:https://doi.org/10.33343/fom.145697.