[1]
Nylander, E. och Fürst, H. 2024. Kulturens engagemangsformer: Variation och värde vid den svenska folkhögskolans musikutbildningar i Sverige. Folk och musik. (maj 2024). DOI:https://doi.org/10.33343/fom.145737.