[1]
Lundberg, D. och Ternhag, G. 2020. Karl Tiréns jojksamling – från privatinitiativ till nationell angelägenhet. Folk och musik. (feb. 2020). DOI:https://doi.org/10.33343/fom.89205.