[1]
Ramsten, M. 2020. ”Sjunges under sin wanliga och mycket bekanta melodie”: Melodivärldar i 1800-talets skillingtryck. Folk och musik. (feb. 2020). DOI:https://doi.org/10.33343/fom.89206.