(1)
Brusila, J. Ann-Mari Häggman 80: En intervju om forskning, förvaltning och förändring inom finlandssvensk folkmusik. fom 2021.