(1)
Brusila, J. Ann-Mari Häggman 80: En Intervju Om Forskning, förvaltning Och förändring Inom Finlandssvensk Folkmusik. fom 2021.