(1)
Björkholm, J. Tryggande av immateriellt kulturarv och lokal tradition. Folkmusik och -dans i Österbotten som exempel. fom 2023.