(1)
Arvidsson, A. Folkmusikens genredynamik - representation och nyproduktion i historiskt perspektiv. fom 2023.