(1)
Forsman, T. Marscher och menuetter – gemenskap och gränser i Sydösterbotten. fom 2023.