(1)
Ramadani Åslund, A.; Fredriksson, D. Diversifierade dåtider: Garmarnas och Hedningarnas kronotoper. fom 2024.