(1)
Nybacka, M.; Brusila, J. Esseharpan – ett unikt folkmusikinstrument i förändring. fom 2024.