(1)
Lundberg, D.; Ternhag, G. Karl Tiréns Jojksamling – från Privatinitiativ till Nationell angelägenhet. fom 2020.