(1)
Ramsten, M. ”Sjunges under Sin Wanliga Och Mycket Bekanta melodie”: Melodivärldar I 1800-Talets Skillingtryck. fom 2020.