Brusila, J. (2021). Ann-Mari Häggman 80: En intervju om forskning, förvaltning och förändring inom finlandssvensk folkmusik. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.109199