Åkesson, I. (2022). Födslar, blöjor och barnamord: Om sångares förhandlingar av typöverskridande narrativa motiv i ballader. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.112483