Rossil, H. (2022). Salmesang og salmebog i folkelig dansk tradition. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.119438