Nyqvist, N. (2023). Förord. Folk och musik. Hämtad från https://fom.journal.fi/article/view/130061