Björkholm, J. (2023). Tryggande av immateriellt kulturarv och lokal tradition. Folkmusik och -dans i Österbotten som exempel. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.130077