Arvidsson, A. (2023). Folkmusikens genredynamik - representation och nyproduktion i historiskt perspektiv. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.130111