Fredriksson, D. (2023). Genom tid och rum – audiovisuellt kulturarv, musikaliska maskhål och (augmenterad) tradition. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.130164