Nieminen, R. (2023). Recension: Langeleiken – heile Noregs instrument: Bjørn Aksdal och Elisabeth Kvaern, Institutet for sammenlignende kulturforskning Novus forlag, Oslo 2021. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.130168