Nyqvist, N. (2023). Författarpresentationer. Folk och musik. Hämtad från https://fom.journal.fi/article/view/130171