Forsman, T. (2023). Marscher och menuetter – gemenskap och gränser i Sydösterbotten. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.130173