Ramadani Åslund, A., & Fredriksson, D. (2024). Diversifierade dåtider: Garmarnas och Hedningarnas kronotoper. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.141662