Nyqvist, N. (2024). Förord. Folk och musik. Hämtad från https://fom.journal.fi/article/view/145681