Nybacka, M., & Brusila, J. (2024). Esseharpan – ett unikt folkmusikinstrument i förändring. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.145697