Nylander, E., & Fürst, H. (2024). Kulturens engagemangsformer: Variation och värde vid den svenska folkhögskolans musikutbildningar i Sverige. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.145737