Asplund, A. (2024). Recensioner: Märta Ramsten: Framför mikrofonen och bakom. En personlig återblick på Svenskt visarkivs verksamhet med inspelningar av folkliga musiktraditioner & Gunnar Ternhag: När jag spelade in. Minnesbilder och eftertankar. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.145740