Hellman, K. (2019). Förord. Folk och musik. Hämtad från https://fom.journal.fi/article/view/79475