Brusila, J. (2019). Gamla traditioner, ny teknologi: Folkmusik efter ”den digitala vändningen”. Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.79613