Ramsten, M. (2020). ”Sjunges under sin wanliga och mycket bekanta melodie”: Melodivärldar i 1800-talets skillingtryck. Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.89206