BJÖRKHOLM, J. Tryggande av immateriellt kulturarv och lokal tradition. Folkmusik och -dans i Österbotten som exempel. Folk och musik, [S. l.], 2023. DOI: 10.33343/fom.130077. Disponível em: https://fom.journal.fi/article/view/130077. Acesso em: 21 juni. 2024.