NIEMINEN, R. Recension: Langeleiken – heile Noregs instrument: Bjørn Aksdal och Elisabeth Kvaern, Institutet for sammenlignende kulturforskning Novus forlag, Oslo 2021. Folk och musik, [S. l.], 2023. DOI: 10.33343/fom.130168. Disponível em: https://fom.journal.fi/article/view/130168. Acesso em: 17 apr. 2024.