RAMADANI ÅSLUND, A.; FREDRIKSSON, D. Diversifierade dåtider: Garmarnas och Hedningarnas kronotoper. Folk och musik, [S. l.], 2024. DOI: 10.33343/fom.141662. Disponível em: https://fom.journal.fi/article/view/141662. Acesso em: 25 juli. 2024.