LUNDBERG, D.; TERNHAG, G. Karl Tiréns jojksamling – från privatinitiativ till nationell angelägenhet. Folk och musik, 12 feb. 2020.