RAMSTEN, M. ”Sjunges under sin wanliga och mycket bekanta melodie”: Melodivärldar i 1800-talets skillingtryck. Folk och musik, 12 feb. 2020.