Ahlsved, Kaj. 2021. ”Förord”. Folk Och Musik, juni. https://doi.org/10.33343/fom.109188.