Brusila, Johannes. 2021. ”Ann-Mari Häggman 80: En intervju om forskning, förvaltning och förändring inom finlandssvensk folkmusik”. Folk och musik, juni. https://doi.org/10.33343/fom.109199.